Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/betydande

Svenska folkets synonymer till betydande

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • betydelsefull (92%)
  • ansenlig (90%)
  • viktig (84%)
  • avgörande (80%)
  • väsentlig (80%)
  • avsevärd (72%)
  • signifikant (72%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu