Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/definitiv

Svenska folkets synonymer till definitiv

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • slutgiltig (88%)
  • absolut (80%)
  • slutlig (80%)
  • bestämd (66%)
  • otvetydig (66%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu