Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/enveten

Svenska folkets synonymer till enveten

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • envis (84%)
  • ihärdig (80%)
  • tjurig (80%)
  • halsstarrig (76%)
  • oförtruten (72%)
  • enträgen (70%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu