Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/föga

Svenska folkets synonymer till föga

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • i liten grad (92%)
  • ringa (92%)
  • knappt (88%)
  • obetydlig (86%)
  • obetydligt (86%)
  • litet (80%)
  • i ringa mån (72%)
  • liten (64%)
  • inte mycket (60%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu