Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/futtig

Svenska folkets synonymer till futtig

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • oansenlig (80%)
  • liten (78%)
  • obetydlig (70%)
  • torftig (70%)
  • ynklig (66%)
  • ringa (64%)
  • litet (60%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu