Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/idog

Svenska folkets synonymer till idog

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • strävsam (100%)
  • flitig (94%)
  • trägen (94%)
  • uthållig (92%)
  • energisk (80%)
  • nitisk (80%)
  • ihärdig (66%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu