Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/kännetecken

Svenska folkets synonymer till kännetecken

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • egenhet (84%)
  • drag (74%)
  • karakteristika (72%)
  • särdrag (72%)
  • karakteristisk (70%)
  • karaktärsdrag (64%)
  • märke (62%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu