Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/lämplig

Svenska folkets synonymer till lämplig

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • passande (98%)
  • adekvat (86%)
  • lämpligt (80%)
  • tillbörlig (80%)
  • kvalificerad (68%)
  • lämpad (64%)
  • ändamålsenlig (64%)
  • duglig (62%)
  • skälig (60%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu