Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/lika

Svenska folkets synonymer till lika

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • identiska (84%)
  • likadan (82%)
  • jämställd (80%)
  • synonym (80%)
  • jämbördig (76%)
  • identisk (70%)
  • oförändrad (64%)
  • jämnt (60%)
  • samma (60%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu