Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/lindrig

Svenska folkets synonymer till lindrig

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • lätt (90%)
  • beskedlig (88%)
  • ringa (80%)
  • mild (74%)
  • måttlig (62%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu