Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/simpel

Svenska folkets synonymer till simpel

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • enkel (82%)
  • alldaglig (80%)
  • trivial (80%)
  • osofistikerad (70%)
  • lätt (68%)
  • oansenlig (68%)
  • tarvlig (60%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu