Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/synnerligen

Svenska folkets synonymer till synnerligen

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • särdeles (86%)
  • i all synnerhet (80%)
  • verkligen (80%)
  • i högsta grad (68%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu