Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/trägen

Svenska folkets synonymer till trägen

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • idog (94%)
  • oförtröttlig (80%)
  • envis (74%)
  • ihärdig (74%)
  • uthållig (72%)
  • oförtruten (66%)
  • nitisk (64%)
  • flitig (60%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu