Tolka .se

 Gratis ordbok och synonymer online

Fullständig information på

http://sv.wiktionary.org/wiki/uppenbarligen

Svenska folkets synonymer till uppenbarligen

Procentsatsen anger hur "nära" betydelse orden anses ha. 100% motsvarar den största likheten

  • synbarligen (100%)
  • tydligen (100%)
  • bevisligen (64%)
  • utan tvivel (64%)
  • naturligtvis (62%)
  • Tolka.se använder cookies | Rensa cookies | Citocraft AB, e-post: citocraft(at)gmail.com | Se även Geografi.nu